Çevre Politikası

• Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak,
• Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,
• Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek,
• Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak,
• Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmeyi,
• Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,
• Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.
Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.

Yönetim, taahhütte bulunduğu çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.

Seher Öntaş