07 Haziran 2020 tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İthalatta Gözetim tebliğleri ile, birçok ürünün gözetime esas kıymet bedellerinde değişikliğe gidilmiştir. Çelik iştigal sahasında yer alan, emniyet somunları (Tebliğ No: 2004/20), dikişli 2mm’den ince hassas borular ve paslanmaz borular (Tebliğ No: 2007/28) ve Transmisyon zincirleri için (Tebliğ No: 2017/06) CIF kıymet bedellerinde artış yapılmış olup söz konusu ürünlerin ithalatı sırasında her türlü gümrük vergisi, resim, harç ve paylar ile birlikte hesaplanan KDV bedeli için tespit edilen vergi matrağına esas olan minimum CIF kıymetleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

GTİP ÜRÜN 07.06.2020 Öncesi CIF Kıymet Bedeli 07.06.2020 Sonrası CIF Kıymet Bedeli
7306.30.11.90.00 Dikişli 2mm’den ince hassas borular 900 USD/TON 1.300 USD/TON
7306.40.20.90.00 Paslanmaz çelikten dikişli boru 900 USD/TON 3.700 USD/TON
7306.40.80.90.00 Paslanmaz çelikten dikişli boru 900 USD/TON 3.000 USD/TON
7306.61.10.00.00 Paslanmaz çelikten dikişli boru 900 USD/TON 2.000 USD/TON
7315.11.90.00.11 Transmisyon Zincirleri 5.000 USD/TON 6.000 USD/TON
7318.16.60.00.00 Emniyet somunları 6.000 USD/TON 8.000 USD/TON

Kaynak: immib