İş Güvenliği Politikası

  • NİKEL PASLANMAZ ÇELİK olarak değişimi yakalamak ve büyümek için, “Sürekli Gelişime” ve ilgili taraflara açık olacağız.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği tüm NİKEL PASLANMAZ ÇELİK çalışanlarının sorumluluğudur.
  • Kanun, mevzuat, yönetmelikleri ve diğer İş Sağlığı ve Güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için sorumluluk ve yetkiler tüm çalışanlarımız arasında paylaşılacaktır.
  • NİKEL PASLANMAZ ÇELİK’de İş Sağlığı ve Güvenliği diğer iş amaçlarımız kadar önemlidir.
  • Tüm kazalar önlenebilir ve önlenmelidir.
  • Her işi yapmak için daima daha güvenli bir yol vardır.
  • İş Güvenliği kapsamında, Çalışanlarımızın , çalışan temsilcilerimizin ve tesislerimize gelen tedarikçilerimizin danışma ve katılımı için gerekli ortam sağlanacaktır
  • Faaliyetlerimizden kaynaklana tüm iş güvenliği tehlikeleri, riskleri belirlenecek, kök nedenler incelenecek ve bu riskler kabul edilebilir en düşük seviyeye indirilmesi için koruyucu önlemler ile programlar kararlılıkla uygulanacaktır. Uygulamalar sonuç odaklı olacak ve sürekli sorgulanıp iyileştirmeler gerçekleştirilecektir
  • NİKEL PASLANMAZ ÇELİK ‘de ; ISO  45001 Standardını etkin bir şekilde uygulamak ve İş Sağlığı ve Güvenliği konuları hakkındaki ferdi sorumluluk bilincini oluşturmak ve geliştirmek için her zaman eğitim vazgeçilmezdir.
  • NİKEL PASLANMAZ ÇELİK ‘de iç ve dış her türlü kaynak; verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, iletişimi etkin kılmak, çalışanların bireysel performanslarını artırmak ve bilgiyi ve başarıyı ödüllendirmek üzere en doğru ve en faydalı şekilde kullanılacaktır ve sürekli iyileştirilecektir.

Seher Öntaş