17/04/2020 tarihli ve 2423 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Ek Kararı 1 inci maddesinde yer alan “15/07/2020 tarihinde kadar(bu tarih dahil) ibaresi “30/09/2020″ tarihine kadar (bu tarih dahil)” şeklinde değiştirilmiştir.

Kaynak: 18/04/2020 tarihli 31103 sayılı Resmi Gazete