17/04/2020 tarihli ve 2423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Ek Kararı 1 inci maddesinde yer alan “30/09/2020tarihinde kadar(bu tarih dahil) ibaresi “31/12/2020″ tarihine kadar (bu tarih dahil)” şeklinde değiştirilmiştir.

Kaynak: 23/092020 tarihli 31254 sayılı Resmi Gazete